mák

mák

Mák (Papaver) je rod rostlin z čeledi makovitých. Zahrnuje asi 50 druhů rostoucích v Evropě, Asii, Africe a USA. Máky jsou jednoleté, dvouleté i vytrvalé byliny. Obsahují latex. Plody jsou tobolky – makovice.

Mák je využíván již několik tisíc let. Prvně se nejspíše pěstoval již v 6. tisíciletí př.n.l. v oblasti Středomoří a o tisíc let později v Mezopotámii sloužil jako zdroj opia. Některé civilizace jako např. Egypťané využívaly opia jako sedativa.
V 9. století se dostal z oblasti Persie na území dnešní Číny, kde se později, přibližně v 18. století, stalo opium významnou silou ovlivňující společnost.

Na území dnešní České republiky se mák ve velkém jako olejnina začal pěstovat počátkem 19. stol. po katastrofálních škodách na olivových plantážích v jižní Francii. V roce 1896 se mák pěstoval na ploše 1772 ha, s průměrným výnosem 0,71 t/ha, nejvíce ve středních Čechách okolo Prahy a v okolí Tábora a Čáslavi. Do roku 1946 vzrostla plocha, na které se mák pěstoval, na 31 000 ha a od té doby postupně klesala na méně než 8 000 v roce 1989. Poté začala prudce vzrůstat k 30 000 ha v roce 1994. Další prudký skok následoval po roce 2004 (hektarový výnos 0,9 t/ha) a v roce 2007 bylo mákem oseto téměř 60 000 ha (0,58 t/ha). Pěstování máku postupně nahradilo plodiny regulované EU jako je např. cukrovka. V pozdějších letech ale došlo k poklesu oseté plochy. 
Mezi odrůdy vyšlechtěné na českém území patří Azur (pěstován během let 1928–73), Hanácký modrý (1934–80) a Amarin (1975).
Podle zákona 167/1998 Sb o návykových látkách je zakázáno z máku získávat opium (§ 15) a pěstování máku na výměře větší než 100 m2 podléhá ohlašovaci povinnosti (§ 29).

Mák polní (Papaver argemone L.)
Mák setý (Papaver somniferum L.)
Mák vlčí (Papaver rhoeas L.)
Mák alpský (Papaver alpinum)
Mák východní (Papaver orientale)
 
Mák Polní

je jednoletá bylina, ze všech částí bíle mléčící.

Stonek a listy
Lodyhy 15 - 50 cm vysoké, jednoduché nebo v horní části chudě větvené, přímé, vystoupavé, štětinatě chlupaté až téměř olysalé, v dolní třetině až polovině obvykle bezlisté. Přízemní listy v době květu jsou ještě zachovalé. Listy jsou velmi dlouze řapíkaté, většinou 2 x peřenosečné, úkrojky jsou vejčité až čárkovitě kopinaté. Lodyžní listy krátce řapíkaté až téměř přisedlé, 1 - 2 x peřenosečné, s úkrojky kopinatými až čárkovitými.

Květ
Kvete na dlouhých přitiskle chlupatých stopkách. Korunní lístky jsou červené s černou skvrnou na bázi, jsou téměř stejně široké, nepřekrývající se. Nitky tyčinek jsou kyjovitě rozšířené, tmavě fialové až černé. Pyl je tmavě nachový. Blizna je 3 - 6laločnatá. Bliznový terč je vyklenutý, nanejvýš 5 mm v průměru. Tobolky jsou úzce čihovitě vřetenovité, ke stopce se pozvolna zužují, jsou 4 - 6 x delší než širší.

Reprodukce a šíření
 
Rozmnožuje se pouze generativně, kvete od května do června a na jedné rostlině dozrává až několik tisíc semen (asi 3 000). Semena jsou nepravidelně klíčivá, klíčí dobře z povrchu půdy nebo z malé hloubky, většinou na podzim a dobře přezimují v listových růžicích.

Stanoviště a výskyt

Vyskytuje se jako plevel v obilí, nebo na okraji komunikacích, vzácněji na rumištích. Vyhledává bazické až mírně kyselé půdy a písčiny nižších poloh.Západní a střední Evropa, jižní Skandinávie, Ukrajina, vyšší polohy ve Středozemí.
Výskyt v ČR a SR, v termofytiku se vyskytuje hojně, v mezofytiku místy chybí. V oreofytiku neroste. Především roste v planárním až suprakoliním stupni, vzácně ve stupni submontánním (max. Hory Matky Boží - 700 m). V současnosti je to ustupující druh, na Slovensku zařazený do kategorie VU, v ČR druh vyžadujíci další pozornost.

Mák Setý 

u nás běžně pěstovaná jako zdroj potravinářského máku. Obsahuje různé alkaloidy a bílé mléko z nezralých makovic je významný zdroj opia, proto je v některých státech jeho pěstování zakázano. Co se legální produkce týče, Česká republika patří ve světovém měřítku k nejvýznamnějším pěstitelským zemím.

Produkce makového semene v tunách za rok 2008
Zdroj: FAOSTAT

Česko 49248 62 %
Turecko 10384 13 %
Francie 5000 6 %
Maďarsko 3300 4 %
Německo 2800 4 %
Rumunsko 1600 2 %
Rakousko 1567 2 %
Slovensko 1215 2 %
Zbývající státy 1536 5 %
Svět celkem 83435 100 %
Vlivem zaokrouhlování přesahuje součet podílů 100 %
 
 
Mák je jednoletá rostlina 30-150 cm vysoká, lysá a namodralá, silně mléčicí. Listy jsou přisedlé, podlouhle vejčité a pilovitě zubaté. Květní stopky jsou dlouhé, často odstále chlupaté, květy až 10 cm v průměru. Kalich je lysý, dva páry korunních plátků bílé, růžové, červené nebo fialové barvy s černohnědou skvrnou na basi se silně překrývají a snadno opadávají. Okraje lístků vlnité až zubatě stříhané. Blizna má osm až dvanáct laloků, semeník kulovitý. Zralá makovice je světle šedá, téměř kulovitá, 3-5 cm v průměru, s víčkem. Semena drobná, bílá, namodralá nebo černá, silně olejnatá. Kvete v červnu až srpnu, pěstuje se v mnoha odrůdách a často zplaňuje


Téměř všechna produkce je určena pro potravinářství, makovina (makovice) je využívána ve farmacii. Mák se široce používá především při přípravě makového pečiva. Přes 4/5 produkce jsou exportovány, především do slovanských zemí, kde je mák tradiční pochoutkou. V západních zemích jsou makové produkty často pokládány za nevhodné, protože je částečně mylně předpokládáno, že obsahují návykové látky.
 
V potravinářském máku, který je pěstovaný v České republice, by však morfinu a kodeinu mělo být jen nepatrné množství. Nedávný výzkum provedený lékařským týmem fakultní nemocnice v Plzni však naznačuje, že hodnoty těchto látek v krvi by mohly ve výjimečných případech dosáhnout hodnot, které sice k navození euforického stavu ještě nevedou, ale mohly by postihnout reakční rychlost řidiče. Při hodnocení policejní hlídkou by velké jedlíky makových koláčů proto mohlo čekat i obvinění z řízení pod vlivem omamných a psychotropních látek
 
Při sklizni máku je nutné klást důraz na zralost semene. Nedozrálé semeno máku může obsahovat více kodeinu, který má sedativní účinky.


Zdroj: www.wikipedia.ogr.