XXL chovy na výrobu mléka rostou po celém světě

2.6.2021

Dominantními hráči na globálním trhu s mlékem jsou USA , Čína a Saúdská Arábie. Podle Mezinárodní sítě pro srovnání farem (IFCN) 116 milionů mléčných farem dojí přes 260 milionů krav po celém světě. V posledních letech bylo ve Spojených státech a Číně založeno více velkých mléčných farem, přestože mnohé farmy usilují o zvětšení velikosti svých stávajících chovů. Větší velikost stáda nabízí úspory a umožňují zemědělcům dosahovat vyšších zisků, zvláště v době vyšších nákladů na krmivo, těsných marží a kolísajících cen mléka.

Výzkum IFCN z roku 2019 rovněž ukázal, že větší společnosti také dosahují lepších výsledků než menší společnosti, pokud jde o ukazatele ekonomické, ekologické a udržitelnosti.

Zvyšování spotřeby mléka v Číně

V Číně vedly dramatické změny k tomu, že počet farem s více než 1000 kravami vzrostl ze 112 v roce 2002 na více než 1350 v roce 2017. Farm China Moderm Diary je nyní největší mléčnou farmou na světě. Dojí 135 000 krav a každý den produkuje 3 300 tun syrového mléka.

V seznamu 100 největších mléčných farem je 24 z Číny a očekává se, že se tento počet bude v nadcházejících letech stále zvyšovat. Čínská poptávka po mléce dramaticky vzrostla po vládních snahách stimulovat spotřebu, zejména u mladých lidí. Z omezené spotřeby mléka na obyvatele to nyní vzrostlo na více než 30 kg na osobu a rok. Podle zpráv je cílem Číny do roku 2025 zvýšit roční domácí produkci o 40 % na 45 milionů tun.

Počet malých podniků výrazně klesá v Rusku

S 10 ruskými farmami v top 100 je EkoNiva-APK Holding největší farmou (č. 5 na celém světě), která dojí 101 000 krav. Stejně jako v Číně a USA počet menších mléčných farem v Rusku nadále klesá.

Od roku 2013 se produkce mléka v Rusku zvýšila o 3 až 4%  ročně. Politika ruské vlády podpořila investice do zemědělství, ale to se zrychlilo před pěti lety, když Putinova ústřední vláda podpořila bojkot západních produktů. Rusko je dodnes závislé na dováženém mléce, ale má ambice stát se soběstačnými. V roce 2018 ruské ministerstvo zemědělství oznámilo, že bude vybudováno nejméně 800 dalších velkých farem. 

107 000 dojících krav má čtvrtá největší mléčná farma v Saúdské Arábii

Ze 100 největších mléčných farem na světě jsou čtyři farmy v Saúdské Arábii. Saudi Almarai je čtvrtá největší mléčná farma na světě a dojí 107 000 krav - což je neuvěřitelné číslo, když uvážíme, že v roce 2019 bylo v zemi jen asi 700 000 dojnic.

Dojení krav v takových horkých oblastech je výzva. Saúdské farmy jsou však odborníky na řešení tepelného stresu pomocí řady ventilátorů a vodních mlýnů. Krmiva a koncentráty se dříve pěstovaly místně zavlažováním, ale nyní se dovážejí z USA a Jižní Ameriky. Trh s mlékem a mléčnými výrobky v sousedních Spojených arabských emirátech poroste v letech 2019 až 2024 průměrným ročním tempem růstu přes 7 %.