Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Sklizeň obilí: němečtí zemědělci sklízejí stále méně obilí

Ve své první prognóze sklizně pro letošní rok DRV předpokládá celkovou sklizeň ve výši 42,7 milionu tun. To je o necelá 2 % méně než v předchozím roce. "Objemy sklizně až 50 milionů tun, jaké jsme měli před několika lety při optimálních klimatických podmínkách, jsou zjevně minulostí," říká expert DRV na trh s obilím Guido Seedler.

Na vině jsou zejména neustále se zmenšující osevní plochy. Seedler říká: "V letošním roce bude výměra obilovin pravděpodobně poprvé nižší než šest milionů hektarů." Na pozadí války na Ukrajině a celkového nedostatku zásob obilí se Seedler staví k pokračujícímu trendu snižování ploch kriticky: "V konečném důsledku je otázkou, jakým způsobem chce Německo dlouhodobě přispívat ke globálnímu zásobování obilím," říká Seedler.

"Extenzifikační cíl německé vlády, plány na další omezení používání hnojiv a pesticidů a rozšiřování ekologického zemědělství budou i nadále výrazně snižovat objemy sklizně," říká odborník na trh s obilím. DRV vypočítává, že jen rozšíření ekologického zemědělství na 30 % sníží sklizeň až o čtyři miliony tun obilí.

Seedler říká: "Naléhavě potřebujeme celkovou koncepci dalšího rozvoje pěstování obilovin v Německu tak, aby splňovalo požadavky společnosti a zároveň zajišťovalo zásobování."

Úbytek půdy má mnoho důvodů

Podle odhadů DRV se každoročně ztratí přibližně 30 000 hektarů orné půdy kvůli osídlení a silnicím. Kromě toho se stále více půdy využívá pro fotovoltaické systémy a ekologická opatření. V letošním roce navíc dochází k velkým přesunům mezi jednotlivými plodinami na orné půdě, a to na úkor obilovin: Například plocha osetá řepkou se zvětšila přibližně o 80 000 hektarů. DRV však v současné době neočekává u této plodiny vrcholné výnosy jako v loňském roce a předpokládá sklizeň na úrovni předchozího roku (4,2 mil. tun).

Podle odhadů DRV se v letošním roce výrazně zvýší také osevní plocha kukuřice na siláž. "V roce 2022 byla sklizeň v důsledku sucha zklamáním, takže po zimě jsou nyní zásoby krmiv téměř vyčerpány, a proto je zapotřebí větší plochy," zdůrazňuje Seedler. DRV očekává, že plocha osetá ovsem se sníží o 17 % na 133 000 ha.

Očekává se, že osevní plocha kukuřice na zrno klesne o 11 procent na 406 000 hektarů a osevní plocha jarního ječmene se pravděpodobně sníží o dobrých 12 procent na přibližně 325 000 hektarů. V případě této obiloviny je však třeba vzít v úvahu, že četné plochy byly již na podzim osety jarním ječmenem. "Tyto plochy však ve statistikách spadají pod ozimý ječmen," dodává Seedler.