Prudký nárůst cen obilí: Sucho v Evropě a chaos ve vývozu

Ceny pšenice opět míří k hranici 400 EUR. V pátek večer USDA ve své červnové zprávě potvrdilo velmi napjatou situaci v celosvětových dodávkách. Je zřejmé, že se spotřebuje více pšenice, než se vyprodukuje. V případě kukuřice a ječmene pokrývá celosvětová produkce jen přibližně poptávku. Problémem je, že celkový obchod zůstává značně omezen. Jak kvůli vývozním omezením, která zavedla například Indie, tak především kvůli výrazně omezenému vývozu Ukrajiny, a to i v dlouhodobém horizontu.

Ceny pšenice nadále výrazně kolísají. Minulý týden se pohybovaly mezi 378 a 398 EURy za tunu. V pátek pšenice z nové sklizně opustila evropský trh s futures na ceně 392 EUR. A v pondělí se ceny při běžném obchodování zvýšily o téměř 6 EUR na 397 EUR za tunu. Hlavním důvodem kolísání cen je velká nejistota ohledně možného otevření přístavů na Ukrajině ze strany Ruska a vytvoření humanitárních koridorů pro vývoz obilí.

Americké ministerstvo zemědělství tomu zřejmě nevěří a ve své červnové zprávě ponechalo ukrajinský vývoz beze změny (na nízké úrovni). Kromě toho byla celosvětová produkce pšenice pro novou sezónu dále revidována směrem dolů v důsledku nižší očekávané sklizně v Indii a Evropské unii. Tento pokles nemohl být kompenzován zvýšením očekávané sklizně pšenice v Rusku, která nyní činí 81 milionů.

Ruský obilnářský sektor byl zatím ze sankcí z velké části vyňat, aby se nezhoršilo obrovské napětí na světovém trhu s potravinami. Podle analytiků by to mělo v nové sezóně 2022/2023 posílit pozici Ruska jako předního světového vývozce pšenice. USDA proto očekává vývoz ruské pšenice ve výši přibližně 40 milionů tun, což je o 1 milion tun více než v předchozím měsíci a o 7 milionů tun více než v loňském roce.

Na druhé straně Ukrajina bude i nadále masivně trpět blokádou ukrajinských přístavů. Zároveň ukrajinští zemědělci sklidí výrazně méně pšenice a dalších obilovin. USDA odhaduje, že Ukrajina v červnu sklidí 21,5 milionu tun pšenice, což je méně než v loňském roce (33 milionů tun), a vyveze 10 milionů tun, což je méně než v minulé sezóně (19 milionů tun).
"To, co hýbe trhem, je otázka, zda Ukrajina může vyvážet obilí ve větším objemu," řekl agentuře AFP Gautier Le Molgat, analytik společnosti Agritel.

Sucho v Evropě zhoršuje vyhlídky na úrodu

Podle dalších analytiků hraje při tvorbě cen stále větší roli také sucho v některých částech Evropy, zejména ve Francii. V každém případě USDA hlásí přetrvávající sucho nejen ve Francii, ale také ve Španělsku, Rumunsku a Maďarsku. Evropská produkce pšenice byla proto prozatím mírně snížena. Zajímavé je, že USDA upozorňuje, že pokles produkce ve výše uvedených zemích byl kompenzován vzestupnou korekcí sklizně v Německu v důsledku regionálních srážek.

Za velmi teplých podmínek se pšenice ve většině evropských regionů vyvíjela přibližně o týden dříve, než je obvyklé. Půdní vlhkost je však ve velké části Evropy omezená. Podle údajů zemědělského úřadu FranceAgriMer se stav francouzské úrody měkké pšenice minulý týden rovněž nadále zhoršoval, a to již šestý týden v řadě. Nedávné deště a nižší teploty však poněkud zmírnily stres způsobený suchem.

V týdnu do 6. června bylo pouze 66 % úrody měkké pšenice ve Francii v dobrém nebo výborném stavu, což je méně než 67 % v předchozím týdnu, uvedla v páteční zprávě o sklizni FranceAgriMer. Od začátku května se hodnocení snížilo o 25 procentních bodů, protože horké období zhoršilo letošní dlouhotrvající sucho. Od konce května se však klesající trend zpomalil, protože se ochladilo a do některých regionů se vrátily deště.
Vzhledem k narušení dodávek z Ukrajiny nabývá na významu výhled úrody ve Francii, která je největším producentem a vývozcem obilí v Evropské unii. Odhady analytiků předpokládají, že úroda měkké pšenice ve Francii dosáhne 33 až 34 milionů tun, což je méně než 35,5 milionu tun v loňském roce. Francouzské ministerstvo zemědělství zveřejní první odhad produkce pšenice v červenci.

Ukrajina chce vyvážet přes Polsko a Rumunsko

Jednání o otevření námořních koridorů pro průjezd lodí pro přepravu volně ložených nákladů z Ukrajiny zatím nevedla k žádným konkrétním výsledkům. Americké ministerstvo zemědělství ve své zprávě poněkud překvapivě výrazně zvýšilo odhad nové ukrajinské sklizně kukuřice z 19,5 milionu tun na 25 milionů tun, ale zůstává hluboko pod 42 miliony tun z předchozího roku.

Kromě toho američtí analytici nezměnili prognózy vývozu kukuřice ze stejných důvodů jako u pšenice. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí však v neděli uvedl, že Ukrajina má dvě "nové" vývozní trasy přes Polsko a Rumunsko, kterými může blokované obilí vyvážet. Ukrajina také jedná s pobaltskými státy o přidání třetího koridoru pro vývoz potravin, řekl Dmytro Senik agentuře Reuters.
Ukrajinská železnice má jiný rozchod než evropské sousední země, například Polsko, takže obilí se musí překládat do jiných vlaků na hranicích, kde není mnoho překladišť ani skladů.