Osevní plocha sóji v Německu výrazně vzrostla, ale dovoz neklesá

5.8.2021

Podle Spolkového statistického úradu(Destatis)a předběžných výsledků statistiky zahraničního obchodu dovezlo Německo v loňském roce 3,9 milionu tun sóji. Z toho 1,9 milionu tun pocházelo z USA a 1,4 milionu tun z Brazílie.

Z odpovědi spolkové vlády z října 2020 na menší dotaz Zelených vyplývá, že již v roce 2005 bylo do Německa dovezeno 3,9 milionu tun sóji. V letech 2005 až 2019 byla tato hodnota nejvyšší - loni jí však bylo opět dosaženo.

Očekává se další nárůst pěstování sóji v Německu

Podle tiskové zprávy Spolkového statistického úřadu ukazují předběžné výsledky hlavního šetření o využití půdy další nárůst ploch sóji v Německu na 34 300 hektarů. V roce 2016 se sója stále pěstovala na 15 800 hektarech.

Podle úřadu se 80 % ploch se sójou v Německu nachází v Bádensku-Württembersku a Bavorsku.

Domácí sklizeň pokrývá pouze zlomek poptávky 

Souběžně s pěstitelskou plochou se od roku 2016 zdvojnásobila i domácí sklizeň sóji: ze 43 200 tun na 90 500 tun v loňském roce. To znamená, že loňská sklizeň představovala pouze 2,3 % dovezeného množství sóji.

Spolkový statistický úřad poukazuje na vysokou poptávku po domácí sóji, kterou lze vysvětlit především zákazem pěstování geneticky modifikovaných odrůd sóji v Evropě.

V loňském roce bylo v Německu dokonce 27 % ploch sóji pěstováno ekologicky. Ve srovnání s ekologickým pěstováním obilovin (6%) nebo ekologickým pěstováním rostlin pro zelenou sklizeň (osm 8%) je to obzvláště vysoký podíl.

Za pět let se plocha, na které se v Německu pěstuje sója, zdvojnásobila a v loňském roce dosáhla 33 800 hektarů. Objem dovozu se naopak téměř nezměnil.