Fonterra začíná novou sezónu s rekordní cenou mléka

Pro mléčný rok 2021/22 nabízí Fonterra producentům mléčných výrobků na Novém Zélandu výplatní cenu mezi  7,25 NZ $ (4,28 EUR) a 8,75 NZ $ (5,16 EUR) za kg mléčné sušiny. Rozsah je pro společnost neobvykle široký. Střední cena 8 NZ $ (4,72 EUR) však pro družstvo znamená vůbec nejvyšší vstupní úroveň do nového mléčného roku. V přepočtu to odpovídá ceně mléka 34,4 EUR za kg (4% tuku a 3,3% bílkovin).
Pro rok 2020/21 bude počáteční cena pravděpodobně NZ $ 7,55, oznámila společnost tento týden. To by již druhý rok po sobě překračovalo hranici 7 NZ $.

Čína dováží větší množství sušeného plnotučného mléka

Člen představenstva Fonterra Miles Hurrell zdůvodnil optimistickou prognózu cen pro novou sezónu rostoucí globální poptávkou po mléčných výrobcích, zejména z Číny. Ekonomika se tam rychle zotavuje z koronovirové krize. Podle údajů Evropské komise zvýšila Čína v lednu a únoru 2021 dovoz plnotučného mléka o 9%, tj. o 242 000 t ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Většina dovozu pocházela z Nového Zélandu.
Hurrell zároveň počítá s tím, že celosvětově poroste nabídka mléčných výrobků málo. Dostupnost plnotučného sušeného mléka je především omezená. Proto lze v blízké budoucnosti očekávat ceny mléka na současné úrovni.

Mlékárny v dubnu zvýšily cenu producentů

V Německu zvýšila řada mlékáren cenu mléka během dubna. V indexu cen mléka na agrarheute se průměrná cena ve srovnání s předchozím měsícem vyšplhala o 1,8 % na 35,1 centu za kg mléka(4,2 % tuku a 3,4 % bílkovin). Pro srovnání, pouze 6 z 27 mlékáren ponechalo cenu mléka beze změny. K žádnému snížení cen nedošlo.

Tržní hodnota mléka za druhou polovinu roku přes 39 centů

Výhled ceny mléka v příštích několika měsících je příznivý. Dodávky mléka do EU od ledna do března, byly o 0,3 procenta nižší než v předchozím roce. Obzvláště ve velkých zemích EU produkujících mléko v Německu, Francii a Nizozemsku byl objem mléka během března v některých případech výrazně pod úrovní předchozího roku.

Hodnota mléka na burze vypočítaná také institutem ife, který je založen na budoucích tržních cenách másla a sušeného odstředěného mléka v Lipsku, naznačuje pro druhou polovinu roku hodnotu suroviny mírně přes 39 centů za kg.

Světový trh s mlékem s pevnými cenami

Trh s mlékem je také pevně zakořeněn v mezinárodním obchodu. Online aukce Global Dairy Trade (GDT) byla uzavřena 18. května 2021 již pošesté v řadě s průměrnou cenou přes 4 000 USD / t. To znamená, že cena aukce v posledních čtyřech aukcích kolísala o méně než 1 procento.
Asociace producentů mléka v Bavorsku (VMB) předpokládá, že současný tržní trend bude pravděpodobně pokračovat. To je podpořeno skutečností, že omezení způsobená koronovirovou pandemií se budou dále snižovat a že sezónních maximalních dodávek mléka v Evropě bylo téměř dosaženo a zůstávjí na úrovni předchozího roku.